Hướng dẫn sử dụng dòng cân CL Series

24.Tháng Hai.2016

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG DÒNG CÂN CL SERIES

  1. Các phím chức năng:
  • ON/ZERO OFF: Dùng để bật – tắt cân và trừ bì
  • UNIT CAL: Thay đổi đơn vị cân và thực hiện quá trình chuẩn cân
  1. Chuẩn cân:

                  ( chỉ thực hiện được khi có quả cân chuẩn 200g)

– Nhấn và giữ phím UNIT CAL trên mặt cân cho tới khi màn hình hiển thị “ CAL” xuất hiện thì nhả tay ra.

– Nhấn phím ON/ZERO OFF , hiển thị “ – – C – – “ nhấp nháy trên màn hình.

– Sau đó màn hình hiển thị biểu tượng khối lượng chẩn cân trên màn hình“ C 200”.

– Đặt khối lượng để chuẩn cân trên bàn phím

– Nhấn ON/ZERO OFF, màn hình hiển thị chữ “ – – C – -“ nhấp nháy.

– Quá trình chuẩn kết thúc màn hình hiển thị chế độ khối lượng bình thường.

  1. Chú ý:

– Phải mở khoá trước khi sử dụng

– Không được cân vật có khối lượng vượt quá khối lượng cân cho phép.

3