Cân đếm ohaus ICS445 series Mettler Toledo

11.Tháng Mười Hai.2015

ICS445 có chức năng cân đếm cơ bản- Phím mềm cấu hình cho chức năng phím truy cập nhanh, chẳng hạn như lấy mẫu để đếm
Chúng được thiết kế để hoạt động dễ dàng và nhanh chóng
Một tùy chọn thứ hai kỹ thuật số hoặc tương tự giao diện quy mô có thể được sử dụng để kết nối một nền tảng có trọng lượng thứ hai để tạo ra một hệ thống đếm hai quy mô chi phí hiệu quả. Nó đi kèm với một loạt các giao diện, có thể dễ dàng tích hợp vào quá trình của bạn

kèm với một loạt các giao diện, có thể dễ dàng tích hợp vào quá trình của bạn

Thông số kỹ thuật Cân đếm ohuas ICS445 series Mettler Toledo

  Model Khối lượng Bước nhảy

Cân đếm điện tử ICS445 series Mettler Toledo

ICS445d-3SE 3 kg 0.5g
ICS445d-6SE 6 kg 1g

Cân đếm điện tử ICS445 series

ICS445d-15LA 15 kg 2g
ICS445d-35LA 35 kg 5g

Cân đếm điện tử ICS445

ICS445k-0.6XS 0.6 kg 0.001g
ICS445k-3XS 3 kg 0.01g
ICS445k-6XS 6 kg 0.01g

Cân đếm điện tử ICS445 series Mettler Toledo

ICS445k-6SM 6 kg 0.1g

Cân đếm điện tử ICS445 series

ICS445k-15LA 15 kg 0.1g
ICS445k-35LA 35 kg 0.1g

 

3