Cân đếm

Cân đếm Excell ALH3

 Can-dem-Excell-AHL3-va-AHL3 Hãng sản xuất: EXCELL – Đài Loan
Model: ALH3-1,5kg, ALH3-3kg, ALH3-7,5kg, ALH3-15kg ALH3-30kg
 
Khả năng cân: 1,5kg, 3kg, 7,5kg, 15kg, 30kg
Sai số: 01,g, 0,2g, 0,5g, 1g, 2g
Giá Bán: CALL

Cân điện tử FRJ

 Can-dien-tu-FRJ
Hãng sản xuất: Furi – Taiwan
geddigital chuyên cung cấp cân điện tử, thiết bị KHKT dụng cụ thí nghiệm, thiết bị y tế
Cân đếm điện tử FRJ Model: Cân điện tử FRJ
Khả năng cân: 500g/ 1kg/ 2kg/ 3kg Sai số: 0,1g/ 0,5g/ 1g
Giá Bán: CALL

Cân đếm Shinko ALC

Can dem ALC+lg1
 Can-dem-Shinko-ALC
  Hãng sản xuất: Shinko – Nhật
Geddigital chuyên cung cấp các loại cân điện tử, cân phân tích, thiết bị KHKT, thiết bị nghiên cứu thí nghiệm 
Cân đếm Shinko ALC Model: ALC1.5, ALC3, ALC6, ALC15, ALC30 
 Khả năng cân: 1.5kg/ 3kg/ 6kg/ 15kg/ 30kg Sai số: 0.05g/ 0.1g/ 0.2g/ 0.5g/ 1g
  Giá Bán: CALL

Cân đếm Jadever JCL

cân đếm JCL
 Can-dem-Jadever-JCL Cân đếm Jadever JCL
  Hãng sản xuất: Jadever – Taiwan
  geddigital cung cấp các loại cân điện tử, cân phân tích, thiết bị KHKT, dụng cụ nghiên cứu, thí nghiệm.
 Model: JCL Khả năng cân: 1,5kg/ 3kg/ 6kg/ 15kg/ 30kg.
  Sai số: 0,05g/ 0,1g/ 0,2g/ 0,5g/ 1g.
  Giá Bán: CALL

Cân đếm AMPUT ATPT417

Can Ampu1t + lg
 can-dem-ampu-ATPT417
  Hãng sản xuất:Amput – Đài Loan
  geddigital chuyên cung cấp các loại cân điện tử, thiết bị KHKT, dụng cụ thí nghiệm, thết bị y tế của các hãng nổi tiếng 
Cân đếm AMPUT ATPT417 Model:ATPT417-3kg, ATPT417-6kg, ATPT417-15kg, ATPT417-30kg, 
Khả năng cân:3kg/ 6kg/ 15kg/ 30kg Sai số:0.1g/ 0.2g/ 0.5g/ 1g
  Giá Bán: CALL

Cân đếm Ohaus BC

BC30-lg
 Can-dem-Ohaus-BC
Hãng sản xuất:Ohaus – Mỹ
geddigital Chuyên cung cấp các loại cân điện tử, thiết bị KHKT, dụng cụ y tế của các hãng nổi tiếng. 
Cân đếm Ohaus BC Model:BC3, BC6, BC15, BC30 
Khả năng cân:3kg, 6kg, 15kg, 30kg Sai số:0.1g, 0.2g, 0.5g, 1g
Giá Bán: CALL

Cân đếm Ohaus EC

ohaus_eclg
 Can-dem-Ohaus-EC
Hãng sản xuất:Ohaus – Mỹ
geddigital chuyên cung cấp các loại cân điện tử, cân phân tích, thiết bị nghiên cứu khoa học thiết bị y tế ………
Model:EC3, EC6, EC15, EC30
Khả năng cân:3kg, 6kg, 15kg, 30kg Sai số:0.1g, 0.2g, 0.5g, 1g
Giá Bán: CALL

Cân đếm Exell SN121 và SN121(H)

Excell2
 Can-dem-Exell
Hãng sản xuất: EXCELL - Đài Loan
Cân đếm Exell Model: SN121-3kg/ 6kg/15kg/30kg
Khả năng cân: 3kg/ 6kg/15kg/30kg
Sai số: 0.1g, 0.2g, 0.5g, 1g
Giá Bán: CALL

Cân đếm GCA

GCA1
 can-dem-GCA
Hãng sản xuất:Đài Loan
Cân đếm GCA Model:GCA
Khả năng cân:3kg, 6kg, 15kg, 30kg
Sai số: 0.1g, 0.2g, 0.5g, 1g
Giá Bán: CALL

Cân đếm SWA

SWA
 can-dem-thong-dung-SWA
Hãng sản xuất:Taiwan
Model:Salmon – SWA
Khả năng cân:3kg, 6kg
Sai số:0.1g, 0.2g
Giá Bán: CALL

Cân điện tử JZC HAE

JZC HAE -
 can-thong-dung-JZC-HAE
Hãng sản xuất:Đài Loan
Geddigital chuyên cung cấp các loại cân điện tử, cân phân tích, thiết bị nghiên cứu khoa học …..
 Cân điện tử JZC-HAE Model:JZC-HAE 
Khả năng cân:3Kg. 6kg, 15kg, 30kg Sai số:0.1g, 0.2g, 0.5g, 1g
Giá Bán: CALL

Cân điện tử JZC TSE

JZC TSE -
 Can-thong-dung-JZC-TSE  Cân điện tử JZC TSE
Hãng sản xuất: Đài Loan
Geddigital chuyên cung cấp các loại cân điện tử, thiết bị khoa học dụng cụ thí nghiệm 
Cân điện tử JZC-TSE - Model: JZC-TSE Khả năng cân:3Kg, 6kg, 15kg, 30kg
Sai số:0.1g, 0.2g, 0.5g, 1g
Giá Bán: CALL