Cân phân tích

Cân phân tích Shimadzu TX

TX-323L - Copy
 can-phan-tich-shimazu Cân phân tích Shimadzu TX
Hãng sản xuất: Shimadzu – Nhật Bản
Geddigital chuyên cung cấp các loại cân điện tử, thiết bị KHKT thiết bị y tế
Cân phân tích Shimadzu TX Model: TX-223L, TX-323L
 Khả năng cân: 220g, 320g Sai số: 0,001g
Giá Bán: CALL

Cân phân tích Shimadzu

Cân phân tích Shimazu ATX-224
 Can-phan-tich-Shimadzu-ATX-224
Hãng sản xuất: Shimadzu – Nhật
Geddigital chuyên cung cấp các loại cân điện tử, cân phân tích, thiết bị KHKT, thiết bị nghiên cứu khoa học…
Cân phân tích Shimadzu ATX-224 Model: ATX-224 Khả năng cân: 220g
Sai số: 0,0001g
Giá Bán: CALL

Cân phân tích Shimadzu AUY 220

 Can-phan-tich-Shimadzu-AUY-220
Hãng sản xuất: Shimadzu – Nhật Bản
Geddigital chuyên cung cấp các loại cân điện tử, cân phân tích, thiết bị KHKT, thiết bị nghiên cứu khoa học…
Cân phân tích Shimadzu AUY-220 Model: AUY-220 Khả năng cân: 220g
Sai số: 0,0001g
Giá Bán: CALL

Cân phân tích Shimadzu AUX 220

Cân phân tích Shimazu: AUX-220
 Can-phan-tich-Shimadzu-AUX220
Hãng sản xuất: Shimadzu – Nhật
Cung cấp các loại cân điện tử, cân phân tích, thiết bị KHKT thiết bị y tế
Cân phân tích Shimadzu AUX-220 Model: AUX-220
Khả năng cân:  220g Sai số: 0,0001g
Giá Bán: CALL

Cân điện tử Shinko DJ S

  Can-dien-tu-Shinko-DJ-S Cân điện tử Shinko DJ-S
  Hãng sản xuất: Shinko – Nhật Bản
  Geddigital chuyên cung cấp sửa chữa các loại cân điện tử, thiết bị KHKT thiết bị nghiên cứu…
Model: DJ300S, DJ600S, DJ302, DJ602  Trọng lượng cân: 300g, 600g
  Sai số: 10-3g (0.001g)/ 10-2g (0,01g)
  Giá Bán: CALL

Cân phân tích Shinko GS

GS shinko

 

 Can-phan-tich-Shinko-GS
Hãng sản xuất: Shinko – Nhật Bản
Geddigital chuyên cung cấp và sửa chữa các loại cân điện tử, thiết bị KHKT thiết bị nghiên cứu………..
Cân phân tích Shinko GS Model: GS103, GS203, GS302, GS502, GS602, GS1002 
Trọng lượng cân: 100g, 200g, 300g, 500g, 600g, 1kg, 2kg, 3kg.Sai số: 10-3g (0.001g)/ 10-2g (0.01g)
Giá Bán: CALL

Cân điện tử Kendy KD TBED

can-phan-tich-Kendy-TBEDlogo2-150x150
 can-ky-thuat-KD-TBED
Model: KD-TBED
Geddigital cung cấp cân điện tử, thiết bị KHKT dụng cụ thí nghiệm – Hãng sản xuất: KENDY – Đài Loan
Khả năng cân: 150g, 300g, 600g, 1200g Sai số: 0,005g, 0.01g
 Giá Bán: CALL

Cân phân tích Wantbalance WT 0,001g

WT1003CH + lg
 Can-phan-tich-WT
 Hãng sản xuất:Wantbalance- Đài Loan
Cân phân tích Wantbalance: WT, 0,001g Model:WT1003N, WT2003N, WT3003N
Khả năng cân:100g/ 200g/ 300g
Sai số: 0.001g
Giá Bán: CALL

Cân phân tích Ohaus PA 0,001g

PA SUA+lg
 can-phan-tich-PA
 Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ
Model: PA213, PA213C, PA413, PA413C
Khả năng cân: từ 210g đến 410g
Sai số:0.001g
Giá Bán: CALL

Cân phân tích Wantbalace WTCH3 0,001g

WT1003CH
 can phan tich wt-CH3
 Hãng sản xuất: Wantbalance - Đài Loan
Model: WT1003CH, WT2003CH, WT3003CH
Khả năng cân: 100g, 200g, 300g
Sai số: 0,001g
Giá Bán: CALL

Cân phân tích Ohaus PA 0,0001g

PA214 PA214C PA213 PA213C PA413 PA413C +lg
 can-phan-tich-PA4-so-le
 Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ

 
Geddigital chuyên cung cấp các loại cân điện tử, cân phân tích, thiết bị KHKT, thiết bị nghiên cứu khoa học…
Cân phân tích Ohaus: PA, 0,0001g
Model: PA64, PA64C, PA114, PA114C, PA214, PA214C
Giá BánCALL

 

Khả năng cân: 65g đến 210g
Sai số: 0.0001g
Giá Bán: CALL

Cân phân tích Ohaus DV 0,00001g

DV114C DV214C DV314C DV215CD+lg
 Can-phan-tich-Ohaus-DV
Hãng sản xuất: Ohaus – Mỹ
Geddigital cung cấp các loại cân điện tử, cân phân tích thí nghiệm, thiết bị KHKT thiết bị y tế ……
Cân phân tích Ohaus: DV, 0,00001g Model: DV215CD 
Khả năng cân: 210g Sai số: 0,01mg (0,00001g)
Giá Bán: CALL

Cân phân tích Ohaus EP214C

EP214, EP214C lg
 Can-phan-tich-Ohaus-EP
Hãng sản xuất:OHAUS (MỸ)
Geddigital chuyên cung cấp các loại cân điện tử, cân phân tích, thiết bị KHKT dụng cụ thí nghiệm, thiết bị y tế.
Cân phân tích Ohaus EP214C Model:EP214C 
Khả năng cân:210g Sai số:(0.0001g)
Giá Bán: CALL

Cân phân tích Ohaus EX 0,0001g

ex124+lg
 can-phan-tich-ohaus-4-so-le
 Hãng sản xuất: Ohaus – Mỹ
Model: EX124, EX224, EX324
Khả năng cân: 120g, 220g, 320g
Sai số: 0.0001g
Giá Bán: CALL

Cân phân tích Kendy KD HBE 0,001g

KD-HBE
 can-phan-tich-KD-HBE
 Hãng sản xuất: KENDY - Đài Loan
Model:KD HBE
Khả năng cân: 300g
Sai số: 0.001g
Giá Bán: CALL

Cân phân tích Ohaus EX 0,001g

ex124+lg
 can-phan-tich-ohaus-EX-3-so-le
 Hãng sản xuất: Ohaus – Mỹ
Model: EX223, EX243, EX623, EX1103
Khả năng cân: 220g/ 420g/ 620g/ 110g
Sai số: 0.001g
Giá Bán: CALL