Cân gian lận sẽ bị phạt gấp 5 lần tiền thu được

7.Tháng Tám.2013

Theo ông Quân, điểm đáng chú ý nhất của Luật đo lường so với các quy định hiện hành chính là điều khoản về xử lý vi phạm về đo lường cho phép chánh tranh tra Bộ Khoa học – công nghệ.  

Chủ tịch UBND cấp tỉnh xử phạt từ 1-5 lần số tiền thu lợi bất chính. Nếu bạn dùng cân điêu, cân sai, cân gian lận mà bị người tiêu dụng hay cơ quan chức năng phát hiện thì sẽ bị xử phạt gấp 5 lần số tiền thu được.

Luật đo lường có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2012, ngoài hình phạt tiền, luật còn cho phép áp dụng các hình phạt bổ sung và công khai danh tính các doanh nghiệp vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng ngày, lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật lưu trữ cũng được Văn phòng Chủ tịch nước lần lượt thông báo. Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh khẳng định sự ra đời của Luật khiếu nại, Luật tố cáo là một bước tiến mở rộng dân chủ trong lĩnh vực này.

Ông Thanh cho biết: “Việc quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đông người có cùng nội dung khiếu nại là điểm mới của luật, mục đích là đảm bảo quyền lợi của người khiếu nại vừa giải quyết vấn đề an ninh, trật tự xã hội. Hiện nay các vụ khiếu nại đông người chủ yếu tập trung vào việc thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án lớn”.

3