Giới thiệu cân Ohaus Ranger 7000

9.Tháng Mười Hai.2015

Giới thiệu Ranger 7000, quy mô công nghiệp tiên tiến nhất từng tham gia các Series Ranger. Ranger 7000 tự hào có những tính năng tốt nhất của mỗi tìm thấy trên OHAUS quy mô, bao gồm độ phân giải cao, màn hình hiển thị lớn nhất, hầu hết các chế độ ứng dụng và lựa chọn kết nối, cũng như các thư viện bộ nhớ lớn nhất. Approvals
Tất cả Ranger 7000 mô hình đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của lớp II / Class III chính xác theo NIST Handbook 44 và cân đo của Canada quy định.
ADVANCED:
Tìm kiếm một quy mô mà có thể làm cách nào nhiều hơn là chỉ cân nặng? Mười kiểu ứng dụng tiên tiến có thể cung cấp kết quả cho các ứng dụng phức tạp trong khi giảm thiểu các tính toán của nhãn hiệu.

NHANH CHÓNG:
Muốn tăng tốc lên năng suất của bạn? Một một thời gian ổn định thứ hai sẽ cải thiện mức độ công việc và hiệu quả của bạn.

RUGGED:
Cần một quy mô mà có thể giữ lên ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất? Ranger 7000 được bảo vệ bởi IP54 nhà đúc kim loại và có một chỉ số kim loại kín, và được xây dựng để chịu đựng môi trường công nghiệp.

THÔNG MINH:
Mệt mỏi với nhiều quy mô công nghiệp lỗi thời? SmarText ™ 2.0 quyền hạn tính năng trực quan Ranger 7000 và tạo ra một kinh nghiệm cân công nghiệp hiện đại.

Giới thiệu cân Ohaus Ranger 7000

3