Hướng dẫn sử dụng cân kw

22.Tháng Hai.2016

CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
1. Xin đặt cân ở vị trí vững chắc , mặt bàn bằng phẳng , không đặt trên giá đỡ dao động hoặc chấn động , đồng thời
điều chỉnh 4 chân để sao cho cân được thăng bằng , chú ý giọt nước thăng bằng phải nằm chính giữa vòng tròn
2. Tránh sử dụng cân trong trường hợp đặt ở nơi có nhiệt độ thay đổi quá lớn hoặc không khí lưu động mạnh , như là
nơi ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào hoặc cửa gió của máy lạnh
3. Xin dùng ổ cắm điện độc lập , để tránh các thiết bị điện khác làm ảnh hưởng đến cân
4. Khi mở cân , không được để bất cứ vật gì lên bàn cân.
5. Khi sử dụng cân , trọng tâm của vật cần cân phải đặt chính giữa bàn cân và không vượt ra khỏi phạm vi bàn cân ,
để đảm bảo độ chính xác.
6. Mở máy 15~20 phút trước khi sử dụng.
7. Xin chú ý khi biểu tượng cảnh báo điện yếu ( ) hiển thị , tức biểu thị cân cần sạc điện.
8. Sau khi mở máy chữ số trên màn hình hiển thị đảo số từ 9 đến 0 , cân ổn định , cân điện tử sẽ đi vào trạng thái sử
dụng , lúc này bên trái khoan trọng lượng xuất hiện (ƒ)(Điểm O)
THUYẾT MINH BỘ PHẬN HIỂN THỊ
HIGH Giới hạn trên
OK Giới hạn giữa
LOW Giới hạn dưới
Kg or g Đơn vị Kg、g
Pcs Kiểu mẫu “Tính số lượng cái”
Net Chỉ thị “trừ bì”
1 Chỉ thị “ ổn định”
2 Kiểu mẫu ”Trừ bì khi biết trước trọng lượng”
3 Kiểu mẫu “Tích lũy”
4 Chỉ thị “lấy mẫu không đủ”
5 Chỉ thị “trọng lượng số cái không đủ”
→0← Chỉ thị “ Điểm 0 ‘’khi màn hình trở về 0
Cảnh báo “điện áp thấp”
THUYẾT MINH CHỨC NĂNG NÚT NHẤN
Tính toán:Nhấn vào nút này , tiến hành phương thức tính toán.
Lấy mẫu: Nhấn vào nút này, tiến hành phương thức tính toán trong thao tác lấy mẫu.
Nhấn giữ phím này thì có thể chuyển từ hình thức tính số lượng về hình thức tính trọng lượng
Dự tính trừ bì:Nhấn vào nút này ,tiến hành chức năng trừ bì
Tích lũy:Tích lũy trọng lượng vật cân hoặc chức năng tích lũy số liệu mỗi lần cân
Dự tính thiết lập:Chức năng thiết lập trọng lượng và số lượng.
Quy về 0:Nhấn vào nút này,tiến hành chức năng trọng lượng quy về
Xem lại thiết lập trước : Xem lại thiết lập tích lũy,đơn vị trọng lượng,trừ bì khi biết trước trọng lượng
Chọn số ( 0~9 Nhập chữ số) / Phím sấp bóng
Trừ bì:Nhấn vào nút này,tiến hành trừ bì hoặc
Xóa:có chức năng xóa bỏ số tích lũy , xóa thiết lập hoặc xóa trừ bì
Phím Enter
Chức năng sấp bóng
Nhấn nút ,có thể tuần hoàn tuyển chọn 3loại kiểu sấp bóng
. :Kiểu tự động sáng , Khi có trọng lượng lớn hơn 10d hoặc nhấn vào nút nhấn thì đèn
sáng,sau kho trở về 0, trọng lượng nhỏ hơn 10d khoảng 5giây thì tắt.
. :Sấp bóng đèn luôn luôn sáng.
. :Sấp bóng đèn luôn luôn tắt .
Quy về 0
Trong quá trình sử dụng , có hiện tượng số 0 bay lươṇ g ̣̣(Tức là không có vật phẩm trên cân , nhưng màn hình xuất hiện
trọng lượng nhỏ), nhấn nút ,Như vậy màn hình sẽ trở về điểm 0 và hiển thị hiện(à0ß)

1. Đặt vật phẩm lên , màn hình hiển thị trọng lượng
2. Nhấn nút như vậy màn hình hiển thị tổng nét bút tích lũy
3. Tiếp tục hiển thị “tổng nét bút tích lũy” đồng thời tićh lũy (M+) và dấu “” sẽ nhấp nháy
v Trọng lượng không cần quy về 0, Thì thao tác trọng lượng tiếp tục tích lũy , trọng lượng trên mâm cân biến hóa
vượt qua±10d trở lên.nhấn nút 。Sau khi đợi trọng lượng hiển thị ổn định,tức có thể lấy trọng lượng lưu vào
bên trong bộ nhớ.
v Nét bút tích lũy nhiều nhất là 9999 nét , nhưng đơn vị lẽ nhiều nhất phải là 6 chữ số.
Xem lại thiết lập
Khi nhấn nút ,Màn hình hiển thị “ tổng nét bút tích lũy “,nhấn tiếp “ tổng số lượng tích lũy”,và tích lũy (M+)
tín hiệu đèn “” nhấp nhá .sau 3giây hồi phục lại phương thức thiết lập cũ
Xóa bỏ thiết lập
Nhấn nút tiếp tục nhấn nút ,tức thì xóa bỏ thiết lập.。
l Tính trọng lượng và chức năng tính toán lần lượt thay đổi , hoặc khi đơn vị tính trọng lượng lần lượt thay đổi , thì cân điện tử tự động xóa bỏ
tích lũy.
l Khi khóa máy cân điện tử tự động xóa bỏ tích lũy
Chức năng trừ bì
l Trừ bì chưa biết trọng lượng (Trừ bì)
Đồ vật dụng đóng gói đặt lên bàn cân sau khi đợi ổn định trọng lượng,nhấn phím ,để cho trọng lượng quy về
số 0。Thì màn hình hiển thị phụ hiệu trọng lượng tịnh (Net)
Xóa bỏ “trì bì”
Lấy đồ đựng đóng gói và vật phẩm lấy ra,cân điện tử hiển thị dấu “-“ trọng lượng đồ đựng đóng gói.Nhấn lại lần nữa
nút ,tức là xóa bỏ “ trọng lượng trừ bì”,cân điện tử trở về 0 , đồng thời dấu hiệu trọng lượng tịnh(Net)biến mất
l Trừ bì khi biết trước trọng lượng
1. Nhấn phím
2. Lợi dụng số trên phím 。Sau khi nhập trọng lượng vật dụng đóng gói , nhấn phím
3. Lấy vật phẩm để vào vật dụng đóng gói,tức là cân điện tử hiển thị trọng lượng tịnh của vật phẩm.
Xóa bỏ “Trừ bì khi biết trước trọng lượng”
Nhấn phím ,nhấn tiếp , nhấn tiếp 鍵。Tức là Có thể xóa bỏ “trừ bì khi biết trước trọng lượng “ ,
trọng lượng tịnh cân điện tử quy về 0 phụ hiệu(Net) và trừ bì khi biết trước trọng lượng (PT) , dấu hiệu đèn “”tắt đi.
Chức năng kiểm tra hiệu chỉnh
Nhấn phím ,cân điện tử lập tức tiến hành chức năng kiểm tra hiệu chỉnh .Nếu như muốn thoát ra chức năng kiểm
tra hiệu chỉnh ,quay lại phương thức tính trọng lượng , nhấn phím 。
l Thiết lập “giới hạn dưới”,”giới hạn trên”,”loa phát âm”
1. Nhấn phím ,thì vào thiết lập chức năng kiểm tra hiệu chỉnh
2. Thiết lập giới hạn dưới,lợi dụng trên phím ,sau khi nhập vào giới hạn dưới của trọng lượng. nhấn phím
3. Thiết lập giới hạn trên,lợi dụng trên phím ,sau khi nhập vào giới hạn trên của trọng lượng. nhấn phím
4. Thiết lập loa phát âm,lợi dụng trên phím thiết lập,loa phát âm.sau khi thiết lập nhấn phím
5. Thiết lập kiểm tra hiệu chỉnh hoàn thành,quay về hình thức tính trọng lượng

Thiết lập loa phát âm
C C
A B
A
0 = Khi ổn định , loa phát âm kêu ,LCD hiển thị đèn sáng
1 = Khi ổn định , loa phát âm kêu ,không cần phán đoán ổn định , LCD hiển thị đèn sáng.
2 = Không cần phán đoán ổn định , loa phát âm kêu , LCD hiển thị đèn sáng.
B
0 = Loa phát âm không kêu
1 = OK(Khi cao hơn giới hạn dưới và thấp hơn bằng giới hạn trên), loa phát âm kêu
2 = Thấp hơn/bằng giới hạn dưới hoặc cao hơn giới hạn trên loa phát âm kêu
l Thiết lập đơn(Chỉ thiết lập giới hạn dưới)
Sau khi hoàn thành từng thao tác thiết lập giới hạn dưới,khi màn hình hiển thị . ,sau đó nhấn tiếp
nút tức là biểu thị thiết lập đơn hoàn thành。
v Thiết lập đơn(Chỉ thiết lập giới hạn dưới),có thiết bị loa phát âm cố định:
Cao hơn giới hạn dưới , loa kêu LOW đèn tự tắt
Không cần ổn định phán đoán,LCD biểu thị đèn sáng
l Xem lại thiết lập
Nhấn nút ,nhấn tiếp :có thể xem lại “ giới hạn dưới”; Sau đó nhấn tiếp :có thể xem lại “ giới
hạn trên”; Sau đó nhấn tiếp có thể xem lại “ loa phát”; Nhấn tiếp 1 lần nữa :Hồi phục lại phương
thức ban đầu
l Xóa bỏ thiết lập
Nhấn nút ,nhấn tiếp ,nhấn tiếp nút :có thể xóa bỏ “ giới hạn dưới”;nhấn thêm 1lần nút
:có thể xóa bỏ “ giới hạn trên”
Chức năng tính số lượng
Nhấn Cân điện tử sẽ tiến hành phương thức tính toán .Nếu như thoát khỏi phương thức tính toán , quay về
trọng lượng , Nhấn nút thì được。
1. Nhấn tiến hành phương thức tính toán
2. Nhấn có thể tuần hoàn lấy mẩu tuyển chọn cái
3. Trên mâm cân đề đủ số lượng đã tuyể̉n chọn , sau đó nhấn nút 。Đợi khi ổn định màn hình hiển thị số
lượng đã tuyển chọn.
v Lấy mẫu không đủ ( ) : Lấy mẫu tổng trọng lượng nhỏ hơn 20d(d=cảm lượng)
v Số lượng đơn (1cái) ( ) : lấy mẫu trọng lượng đơn nhỏ hơn 0.2d(d=cảm lượng)
v Khi lấy mẫu , nếu có lấy mẫu không đủ hoặc trọng lượng đơn không đủ thì dấu hiệu hiển thị () , tuy nhiên cân
điện từ có thể sử dụng , nhưng có khả năng ảnh hưởng sự sai sót.
v Lấy mẫu số mục càng lớn thì chức năng tính số lượng càng chính xác
Hướng dẫn sử dụng cân kw

3