Lợi thế của nhà sản xuất cân Ohaus

9.Tháng Mười Hai.2015

Lợi thế của nhà sản xuất cân Ohaus

 

Lợi thế của nhà sản xuất cân Ohaus (1907)

Một nhà cung cấp đáng tin cậy của các công cụ có trọng lượng từ năm 1907

Chúng tôi đầu tiên mở cửa của chúng tôi ở Newark, New Jersey, vào năm 1907 như là một doanh nghiệp sửa chữa quy mô nhỏ và đã thiết lập mình như là một nhà cung cấp đáng tin cậy của các số dư chính xác và đáng tin cậy và cân. Chúng tôi tiếp tục xây dựng dựa trên kiến ​​thức của ngành công nghiệp thế kỷ tuổi của chúng tôi bằng cách kết hợp các công nghệ mới nhất và tiến bộ cần thiết để liên tục cải tiến sản phẩm của chúng tôi để đảm bảo họ không ngừng đáp ứng nhu cầu thị trường.

105 năm của chúng tôi hoạt động dành riêng cho các ngành công nghiệp nặng đã được đánh dấu bởi các tiến bộ và thành tựu mà đã đưa chúng ta đến cấp độ tiếp theo của sự thành công. Từ sự giới thiệu của Harvard chuyến Balance, sau đó nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn mà dư cơ khí khác được đánh giá, sự ra đời của các dòng Explorer của cân phân tích và chính xác, các sản phẩm tiên tiến nhất và trực quan để từng đi từ OHAUS, chúng tôi có các kinh nghiệm lâu dài cần thiết để cung cấp chất lượng cao và các công cụ có trọng lượng bền.

Một công ty của Mỹ thành lập và đặt trụ sở tại New Jersey, OHAUS đã được một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp nặng kể từ sự ra đời của Harvard chuyến Balance, mà nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn mà dư cơ khí khác được đánh giá.

Như một kết quả của cam kết lâu dài OHAUS ‘cho cộng đồng giáo dục, giải thưởng Gustav Ohaus đã được giới thiệu để nhận ra những đổi mới có khả năng cải thiện giảng dạy khoa học ở cấp tiểu học, trung học và đại học.
Sự ra đời của Champ II quy mô băng ghế dự bị công nghiệp độ bền cao và đặc biệt, giá rẻ, đánh dấu OHAUS ‘lối vào thị trường quy mô công nghiệp và thiết lập các tiêu chuẩn cho hàng loạt các sản phẩm công nghiệp mà là có ngày hôm nay.

Một minh chứng cho cam kết của chúng tôi liên tục cải tiến và giới thiệu sản phẩm mới với các tính năng hiện đại đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện tại, chúng tôi giới thiệu các dòng Explorer của cân phân tích và chính xác, các sản phẩm trực quan và tiên tiến nhất trong lịch sử OHAUS.

3