Máy đo khi độc MX4

MX4 Ventis1 logo (300 x 300)12

MX4-Ventis1-logo-300-x-30012-150x150 Máy đo khi độc MX4

Máy đo khi độc MX4

  • Hãng sản xuất:ISC- Mỹ (Industrial Scientific)
  • Máy đo khi độc MX4
  • Model:Ventis MX4
  • Giá Bán: 0919.619.618

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Máy đo khi độc MX4    
 MÁY ĐO KHÍ ĐỘC CẦM TAY
Model: Ventis MX4
Hãng sản xuất: ISC- Mỹ (Industrial Scientific)

-  Máy chính.
–  Đầu dò LEL(lựa chọn: Methane/ Pentan).
–  Đầu dò SO2
–  Đầu dò O2.
–  Đầu dò CO
–  Pin Lithium-ion.
–  Bộ sạc để bàn
–  Túi mềm để đựng máy
–  Sách hướng dẫn sử dụng
-  Máy chính.
–  Đầu dò LEL(lựa chọn: Methane/ Pentan).
–  Đầu dò H2S
–  Đầu dò O2.
–  Đầu dò CO
–  Pin Lithium-ion.
–  Bộ sạc để bàn
–  Túi mềm để đựng máy
–  Sách hướng dẫn sử dụng
-  Máy chính.
–  Đầu dò LEL(lựa chọn: Methane/ Pentan).
–  Đầu dò H2S + SO2
–  Đầu dò O2.
–  Đầu dò CO
–  Pin Lithium-ion.
–  Bộ sạc để bàn
–  Túi mềm để đựng máy
–  Sách hướng dẫn sử dụng