cân điện tử

Máy đo khi độc MX4

skype
  • Hãng sản xuất:ISC- Mỹ (Industrial Scientific)
  • Model:Ventis MX4

 

Thông số kỹ thuật:

  Máy đo khi độc MX4
Máy đo khi độc MX4 có 3 loại đầu dò cho khách hàng lựa chọn
Model: Ventis MX4
Hãng sản xuất: ISC- Mỹ (Industrial Scientific)

Cung cấp bao gồm
– Máy chính màu đen
– Pin Lithium-ion
– Túi mềm bảo quản máy
Sensor:
+ Sensor 1: LEL (Pentane)
+ Sensor 2: CO
+ Sensor 3: H2S
+ Sensor 4: O2
– Pin Li-ion, bô sạc pin

–  Máy chính.
–  Đầu dò LEL(lựa chọn: Methane/ Pentan).
–  Đầu dò SO2
–  Đầu dò O2.
–  Đầu dò CO
–  Pin Lithium-ion.
–  Bộ sạc để bàn
–  Túi mềm để đựng máy
–  Sách hướng dẫn sử dụng
–  Máy chính.
–  Đầu dò LEL(lựa chọn: Methane/ Pentan).
–  Đầu dò H2S
–  Đầu dò O2.
–  Đầu dò CO
–  Pin Lithium-ion.
–  Bộ sạc để bàn
–  Túi mềm để đựng máy
–  Sách hướng dẫn sử dụng
–  Máy chính.
–  Đầu dò LEL(lựa chọn: Methane/ Pentan).
–  Đầu dò H2S + SO2
–  Đầu dò O2.
–  Đầu dò CO
–  Pin Lithium-ion.
–  Bộ sạc để bàn
–  Túi mềm để đựng máy
–  Sách hướng dẫn sử dụng