Máy đo khi độc MX4

MX4 Ventis1 logo (300 x 300)12
 Máy đo khi độc MX4
Hãng sản xuất:ISC- Mỹ (Industrial Scientific)
Máy đo khi độc MX4 Model:Ventis MX4
Giá BánCALL

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Máy đo khi độc MX4
 MÁY ĐO KHÍ ĐỘC CẦM TAY
Model: Ventis MX4
Hãng sản xuất: ISC- Mỹ (Industrial Scientific)

-  Máy chính.
-  Đầu dò LEL(lựa chọn: Methane/ Pentan).
-  Đầu dò SO2
-  Đầu dò O2.
-  Đầu dò CO
-  Pin Lithium-ion.
-  Bộ sạc để bàn
-  Túi mềm để đựng máy
-  Sách hướng dẫn sử dụng
-  Máy chính.
-  Đầu dò LEL(lựa chọn: Methane/ Pentan).
-  Đầu dò H2S
-  Đầu dò O2.
-  Đầu dò CO
-  Pin Lithium-ion.
-  Bộ sạc để bàn
-  Túi mềm để đựng máy
-  Sách hướng dẫn sử dụng
-  Máy chính.
-  Đầu dò LEL(lựa chọn: Methane/ Pentan).
-  Đầu dò H2S + SO2
-  Đầu dò O2.
-  Đầu dò CO
-  Pin Lithium-ion.
-  Bộ sạc để bàn
-  Túi mềm để đựng máy
-  Sách hướng dẫn sử dụng