Ohaus Explorer as phần phân tích sản phẩm

9.Tháng Mười Hai.2015

MORIGO-SEIKI sử dụng các OHAUS EXPLORER AS PHẦN PHÂN TÍCH SẢN PHẨM 

Được thành lập vào năm 1963, Morigo-Seiki Co. là một nhà sản xuất hàng đầu về tích hợp rửa và phân tích ô nhiễm máy tại Nhật Bản. Với một phần đáng kể của khách hàng cơ sở của nó bao gồm các nhà sản xuất ô tô, Morigo-Seiki thiết kế sản phẩm để đo lường sự sạch sẽ của động cơ trong quá trình sản xuất tự động.

Cụ thể, MNC V / H CNC máy rửa áp suất cao Morigo-Seiki đã được thiết kế để cung cấp làm sạch chính xác chưa từng có và phân tích, một cách hiệu quả và hiệu quả. Quan trọng đối với quá trình sản xuất -và với chế biến tiêu thụ cuối cùng là để đo lường sự sạch sẽ của một động cơ. Vì vậy, Morigo-Seiki đã kết hợp một sự cân bằng trong phòng thí nghiệm trên toàn thế giới công nhận và tôn trọng, OHAUS Explorer, vào máy CNC áp lực cao của nó.

Morigo Seiki cân phân tích Ohaus Explorer

Trong số các tính năng trực quan nhiều dư Explorer tự hào, giao diện người dùng đa ngôn ngữ của nó đã được chứng minh vô cùng hữu ích. Trong thực tế, nó tương ứng với chỉ thị kinh doanh Morigo-Seiki để mở rộng phát triển sản phẩm toàn cầu của mình và khách hàng cơ sở, các cân đối Explorer có thể được vận hành bằng cách sử dụng bất kỳ của 13 ngôn ngữ cài đặt sẵn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khả năng của mình để cung cấp độ chính xác đo lường đóng một vai trò quan trọng trong kinh doanh Morigo-Seiki. Explorer phân tích và chính xác số dư cung cấp ổn định thời gian nhanh hơn 50% và tuyến tính tối ưu và độ lặp lại, tất cả mà đảm bảo kết quả nhanh và chính xác với từng phép đo.

Do đó, như các sản phẩm Morigo-Seiki được bán vào miền địa phương mới trên toàn cầu, các sản phẩm OHAUS sẽ tiếp tục để có thể đo chính xác trong sự kết hợp với việc sử dụng hiệu quả.

3