Cân đếm ohaus ICS445 series Mettler Toledo

ICS445 có chức năng cân đếm cơ bản- Phím mềm cấu hình cho chức năng phím truy cập nhanh, chẳng hạn như lấy mẫu để đếmChúng được thiết kế để hoạt động dễ dàng và nhanh chóngMột tùy chọn thứ hai kỹ thuật số hoặc tương tự giao diện quy mô có thể được sử … Continue reading Cân đếm ohaus ICS445 series Mettler Toledo

Đọc thêm