Cân điện tử OHAUS Valor 7000

Các OHAUS Valor 7000 quy mô thực phẩm nhỏ gọn là quy mô mới nhất trong dòng sản phẩm OHAUS đáng tin cậy và độ bền cao sẽ làm tăng trọng lượng thực phẩm của bạn và tính phân suất. Màn hình kép và cảm biến touchless, menu userfriendly và thiết lập, cùng với tốc … Continue reading Cân điện tử OHAUS Valor 7000

Đọc thêm