Hướng dẫn sử dụng cân kw

CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 1. Xin đặt cân ở vị trí vững chắc , mặt bàn bằng phẳng , không đặt trên giá đỡ dao động hoặc chấn động , đồng thời điều chỉnh 4 chân để sao cho cân được thăng bằng , chú ý giọt nước thăng bằng phải … Continue reading Hướng dẫn sử dụng cân kw

Đọc thêm