Phát triển ứng dụng y sinh công nghệ cao

DỰ ÁN PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG Y SINH CÔNG NGHỆ CAO Địa điểm xây dựng: Tại cơ sở nghiên cứu của Viện Ứng dụng Công nghệ : – Nhà C6 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. – Khu thực nghiệm, Bần Yên Nhân, Hưng Yên. Cơ quan chủ … Continue reading Phát triển ứng dụng y sinh công nghệ cao

Đọc thêm