Phòng thí nghiệm Công Nghệ Phần Mềm

SELab (Software Engineering Laboratory) là Phòng thí nghiệm Công Nghệ Phần Mềm của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – thuộc Đại Học Quốc Gia TP.HCM LỊCH SỬ SELab chính thức thành lập vào ngày 4/2/2002, với mục tiêu ban đầu là nơi của các thầy cô giảng viên và trợ giảng của … Continue reading Phòng thí nghiệm Công Nghệ Phần Mềm

Đọc thêm