Phòng thí nghiệm phân tích trung tâm

Thông tin chung Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài : Central Laboratory for Analysis Trưởng phòng: PGS.TS. Trần Lê Quan Lĩnh vực hoạt động: –          Chủ nhiệm và tham gia các đề tài thuộc Trường ĐH KHTN, ĐHQG TP.HCM và Sở Khoa Học và Công Nghệ TP.HCM quản lý ; –          Hỗ trợ hoạt động … Continue reading Phòng thí nghiệm phân tích trung tâm

Đọc thêm