Quá trình phát triển của Ohaus

 Quá trình phát triển của Ohaus 1907: Năm Gustav OHAUS quyết định bỏ một sự nghiệp đầy hứa hẹn trong việc kinh doanh đúc gang xám cho những giấc mơ của sự thành công trong một liên doanh với cha mình, Karl, một người Đức sinh ra, được đào tạo cơ khí quy mô. Năm trước … Continue reading Quá trình phát triển của Ohaus

Đọc thêm