Cung cấp các thiết bị khoa học dụng cụ đo lường nghiên cứu và sản xuất

Công ty cổ phần xúc tiến thương mại và giáo dục Toàn cầu (viết tắt GED) là nhà cung cấp các thiết bị, dụng cụ đo lường, phân tích, kiểm nghiệm trong nghiên cứu và sản xuất. Cung cấp vật tư, hóa chất cho các Viện nghiên cứu, các Trung tâm đo lường, kiểm nghiệm; nhập khẩu, … Continue reading Cung cấp các thiết bị khoa học dụng cụ đo lường nghiên cứu và sản xuất

Đọc thêm