Phát triển ứng dụng y sinh công nghệ cao

3.Tháng Mười Hai.2015

DỰ ÁN PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG Y SINH CÔNG NGHỆ CAO
Địa điểm xây dựng:
Tại cơ sở nghiên cứu của Viện Ứng dụng Công nghệ :
– Nhà C6 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
– Khu thực nghiệm, Bần Yên Nhân, Hưng Yên.
Cơ quan chủ quản:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan chủ đầu tư:
Viện Ứng dụng Công nghệ

Mục tiêu của dự án:

Nhằm tạo cơ sở nghiên cứu ứng dụng mạnh, đảm bảo những nhiệm vụ quốc gia trong một số lĩnh vực khoa học sự sống, tiếp thu và sản xuất thử nghiệm các sản phẩm khoa học và công nghệ từ các cơ sở nghiên cứu, các công ty trong và ngoài nước, tư vấn và giải quyết những vấn đề sản xuất đặt ra, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học, tham gia vào các dự án Quốc tế và các dự án liên ngành
Quy mô đầu tư:
Cải tạo, sửa chữa khoảng 450m2 phòng thí nghiệm tại tòa nhà C6 Thanh Xuân Bắc, thành phố Hà Nội và khoảng 4000m2 cơ sở hạ tầng tại Khu xưởng Thực nghiệm ở Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động phòng thí nghiệm.
Tổng mức đầu tư:
52.800.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, tám trăm triệu đồng đồng) từ ngân sách nhà nước

Theo: nacentech

3